6936588022 Φαρσάλων 42, Λάρισα spyrosmitrakos@gmail.com